Digital media med samhällsvetenskaplig profil!

Vi erbjuder högskoleförberedande gymnasieutbildning för dig som är intresserad av Digital media. Vi har två olika inriktningar. Estetmedie med Film för youtube, TV och bio Sammedie med Text för sociala medier. Du får en bred högskolebehörighet som är samhällsvetenskapligt inriktad. Under sista året startar du ett företag inom medieproduktion och …

Filmpris i Los Angeles!

En av våra elever som tog studenten i våras har fått utnämningen ”honorable mention narrative short” för sin examensfilm ”Stackars djur” på …