Stillerska är högskoleförberedande

Utbildningen på Stillerska är estetiska programmet och ger dig en bred högskolebehörighet och möjlighet att söka till olika utbildningar inom humaniora, juridik, teologi, beteendevetenskap, psykologi, samhällskunskap och inom olika ämneslärarutbildningar. Du har möjlighet att läsa matematik 2b och Engelska 7. Vill du arbeta efter dina tre år så kan du …

Sveriges renodlade filmgymnasium

Estetiska programmet på Stillerska innehåller en genuin och professionell filmutbildning och ger dig samtidigt en allmän högskolebehörighet. Under din utbildning kommer du att arbeta med flera olika kreativa filmprojekt. Du får lära dig att skriva manus, regissera, filma, fota, ljussätta, ta ljud, bygga scenografi och redigera. Allt skapande sparas i …