01

Samtal om regissörens/regissörernas arbete, ansvar och sammarbete.