ARDEN_NY2

Filmning av examensfilm ”Arden” i Stillerskas studio.