Personal och lärare

Huvudman – Stillerska AB

Rektor och skolchef – Anette Lorenzen
Anette är rektor och startade Stillerska 2009. Stillerska är en unik skola i Sverige där eleverna får utveckla sitt intresse inom Digital media och film. Vi erbjuder två högskoleförberedande program. Estetiska programmet och Samhällsveteskapsprogrammet.

073-440 25 77 – anette.lorenzen@stillerska.se
Facebook (länk  Instagram (länk)

Förstelärare, lärare, speciallärare – Sofia Alvevåg
Sofia är förstelärare och ansvarar för den pedagogiska utvecklingen på Stillerska. Hon är legitimerad gymnasielärare i Historia, Religion, Samhällskunskap och Konstvetenskap. Sofia är också speciallärare och hjälper elever med behov av särskilt stöd. Hon ansvarar även för skolans biblioteket. På Stillerska undervisar hon i Historia, samhälls- och konstämnen.

sofia.alvevag@stillerska.se

Åse Fougner – Film- och medielärare
Åse har varit verksam som dokumentärfilmare och projektledare/producent inom film, TV och radio sedan 2004. Hon är utbildad i dokumentärfilmsregi på Sthlms Dramatiska högskola och har arbetat med både dokumentärserier och gjort egna filmer. På Stillerska undervisar Åse i olika film- och medieämnen.


ase.fougner@stillerska.se

Sandra Eklund – Lärare i svenska och psykologi
Sandra är legitimerad gymnasielärare. Sandra har även en manusutbildning från studier i USA. Hon har också erfarenhet av manusskrivande. Sandra har ett stort intresse av film och litteratur och väver in det i undervisningen. På Stillerska undervisar Sandra i svenska och psykologi.

sandra.eklund@stillerska.se

Albin Ohlsson – Lärare i estet- och medieämnen
Albin har varit verksam som redigerare, fotograf och
regissör för dokumentär och utbildningsfilm sedan
2012. Han är utbildad i Film & TV produktion på
Högskolan Dalarna. På Stillerska undervisar Albon i olika estet- och medieämnen.

albin.ohlsson@stillerska.se

Linn Andersson – Lärare i journalistik och kommunikation
Linn har erfarenhet och ett stort intresse för kommunikation och journalistik. Hon studerar medier, engelska och globalisering på universitetet. Linn har arbetat inom filmproduktion och skrivit en bok. På Stillerska undervisar Linn eleverna som har textinriktning. Hon har även hand om våra sociala medier.

linn.andersson@stillerska.se

Anton Jonsson – Lärare i engelska och religion
Anton är legitimerad gymnasielärare i Engelska och Religion, han är utbildad på Stockholms universitet. Anton har ett stort intresse för hur samhällsfrågor och religion påverkar ungdomslitteratur och populärkultur. På Stillerska undervisar Anton i engelska och religion.

anton.jonsson@stillerska.se

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Stefan Norén – lärare i idrott och hälsa
Stefan har erfarenhet som elitidrottare inom friidrott och volleyboll. Han är utbildad idrottslärare på GIH och Bosön. På Stillerska undervisar Stefan i Idrott och hälsa samt håller i olika hälso- och friluftsdagar.

stefan.noren@stillerska.se

Peter Piispanen – lärare i matematik
Peter är utbildad på KTH och Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i organisk kemi. Peter har erfarenhet av att undervisa gymnasie- och högskoleelever i olika naturvetenskapliga ämnen. Han är även intresserad av att skulptera. På Stillerska undervisar Peter i matematik.

peter.piispanen@stillerska.se

Skolsköterska – Sofia Wahlman
Sofia är skolsköterska på Stillerska.
Vi är knutna till elevhälsan i Lidingö stad och har tillgång till kurator, skolläkare, specialpedagog  och skolpsykolog. Sofia kallar alla elever till hälsosamtal men du kan också kontakta henne vid behov.
Tel: 08-731 38 96  
sofia.wahlman@lidingo.se

——————————————————————————–

Skolkurator – Ilona Ellingsen-Nielsen
Ilona är skolkurator på Stillerska.
Hos henne kan eleverna få stödsamtal individuellt eller i grupp. Ilona har också olika föreläsningar på skolan.
Samtalstid bokas genom elevernas mentor.

ilona@inspiera.se