Personal och lärare

LEDNING

Rektor – Anette Lorenzen
Anette är rektor och startade Stillerska 2009. Hon har lång pedagogisk erfarenhet. Stillerska är en unik skola i Sverige där eleverna får utveckla sitt stora filmintresse bakom kameran. Vi har Estetiska programmet med inriktning film.
Utbildningen är högskoleförberedande. Anette är ansvarig för Stillerskas facebooksida.  Facebook (länk)

073-440 25 77 – anette.lorenzen@stillerska.se

Förstelärare och speciallärare – Sofia Alvevåg
Sofia är förstelärare och ansvarar för den pedagogiska utvecklingen på Stillerska. Sofia är speciallärare och hjälper elever med behov av särskilt stöd. Sofia ansvarar även för skolbiblioteket. Hon har kontakt med Lidingö och Stockholms stadsbibliotek. Sofia har också kontakt med högstadieskolor och fritidsgårdar på Lidingö för olika samarbeten och besök.

sofia.alvevag@stillerska.se

AN_LOAdministrativ assistent – Helena Hallqvist
Helena är skolans administrativa assistent. Hon har hand om frånvarosystemet, du anmäler frånvaro till franvaro@stillerska.se
Helena är också ansvarig för bl.a. administrativa dokument, skollunch och Stillerskas instagram.  Instagram (länk)

 

070-6637787 – helena.hallquist@stillerska.se

AN_LOSkolsköterska – Ylva Solders Wändahl
Ylva är skolsköterska på Stillerska.
Vi är knutna till elevhälsan i Lidingö stad och har tillgång till kurator, skolläkare, specialpedagog  och skolpsykolog. Ylva kallar alla elever till hälsosamtal men du kan också kontakta henne vid behov.
Tel: 08-731 36 20, SMS: 0730-74 00 77

ylva.solders.vandahl@lidingo.se

 

LÄRARE

AN_LOJohan Brisinger – Lärare i filmämnen
Johan är manusförfattare och regissör och har varit aktiv inom svensk film och TV i många år. Johan har regisserat bl.a ”Underbara älskade” och ”Jag älskar dig”.
Johan är filmutbildad i USA.
På Stillerska undervisar Johan i olika filmämnen, manus och regi.

                                          johan.brisinger@stillerska.se

Åse Fougner – Lärare i filmämnen
Åse har varit verksam som dokumentärfilmare och projektledare/producent inomril/tv och radio sedan 2004. Hon är utbildad inom dokumentärfilmsregi på Sthlms Dramatiska högskola och har arbetat med både dokumentär, såsom Barnmorskorna (SVT 2008), Åse är också en av filmarna bakom SVT´s dokumentärprojekt Född 2010. På Stillerska undervisar Åse i olika filmämnen.

ase.fougner@stillerska.se

Sophia Frykstam – Lärare i estetiska filmämnen
Fia är legitimerad gymnasielärare. Hon har en lång bakgrund inom filmbranschen både med spelfilm, reklamfilm och musikvideos. Fia har även gått konstskola, samt en medieutbildning på Biskop-Arnö. På Stillerska undervisar Fia i estetiska filmämnen samt medier, samhälle och kommunikation.

fia.fryksatm@stillerska.se

Sofia Alvevåg – Lärare i historia, samhällskunskap och svenska
Sofia är legitimerad gymnasielärare i Historia, Religion, Samhällskunskap och Konstvetenskap. På Stillerska undervisar Sofia i Historie- konst- och Samhällsämnen samt Svenska. Sofia har en grundläggande konstutbildning och ett stort intresse av kultur. Hon har även ett stort personligt intresse av film och väver in detta i alla kurser.

sofia.alvevag@stillerska.se


Sandra Eklund – Lärare i engelska, svenska och psykologi
Sandra är legitimerad gymnasielärare. Sandra har även en manusutbildning från studier i USA. Hon har också erfarenhet av manusskrivande. Sandra har ett stort intresse av film och litteratur och väver in det i undervisningen. På Stillerska undervisar Sandra i engelska, svenska och psykologi.


sandra.eklund@stillerska.se

Ola Abrahamsson – Lärare i matematik och naturkunskap
Ola har högskoleutbildning inom matematik och fysik. Ola har arbetat på uppdrag som lärare på flertalet gymnasie- och grundskolor i Stockholm. På Stillerska undervisar Ola i matematik och naturkunskap.

ola.abrahamsson@stillerska.se