Personal och lärare

Huvudman – Stillerska AB

Rektor och skolchef – Anette Lorenzen
Anette är rektor och startade Stillerska 2009. Stillerska är en unik skola i Sverige där eleverna får utveckla sitt intresse inom Digital media, webb, foto och film. Vi erbjuder två högskoleförberedande program. Estetiska programmet och Samhällsveteskapsprogrammet.

073-440 25 77 – anette.lorenzen@stillerska.se
Facebook (länk  Instagram (länk)

Förstelärare, lärare, speciallärare – Sofia Alvevåg
Sofia är förstelärare och ansvarar för den pedagogiska utvecklingen på Stillerska. Hon är legitimerad gymnasielärare i Historia, Religion, Samhällskunskap och Konstvetenskap. Sofia är också speciallärare och hjälper elever med behov av särskilt stöd. Hon ansvarar även för skolans biblioteket. På Stillerska undervisar Sofia i Historia, samhälls- och konstämnen.

sofia.alvevag@stillerska.se

Film- och medielärare – Åse Fougner
Åse har varit verksam som dokumentärfilmare och projektledare/producent inom film, TV och radio sedan 2004. Hon är utbildad i dokumentärfilmsregi på Sthlms Dramatiska högskola och har arbetat med både dokumentärserier och gjort egna filmer. På Stillerska undervisar Åse i filmämnen och medieproduktion.


ase.fougner@stillerska.se

Svensk- och psykologilärare – Sandra Eklund
Sandra är legitimerad gymnasielärare och har även en manusutbildning från studier i USA. Hon har också erfarenhet av manusskrivande. Sandra har ett stort intresse av film och litteratur och väver in det i undervisningen. På Stillerska undervisar Sandra i svenska och psykologi.

sandra.eklund@stillerska.se

Digitalt skapande och fotolärare – Evy Levin
Evy är utbildad medielärare på Konstfack. Hon har även andra utbildningar inom film, media och ljud. Evy har en bred kompetens och frilansar inom digital media när hon inte arbetar som gymnasielärare. På Stillerska undervisar Evy i digitalt skapande och foto.

evy.levin@stillerska.se

Matematiklärare – Mathias Laitila Kälvemark
Mathias har tidigare yrkeserfarenhet från IT-branschen i konsult- och ledarroller. Mathias är utbildad i matematik vid Uppsala universitet där han också har tagit examen i samhällsvetenskapliga ämnen. Fotografi ett stort personligt intresse. På Stillerska undervisar Mathias i matematik.

mathias.kalvemark@stillerska.se

Kommunikationslärare – Linn Andersson
Linn har erfarenhet och ett stort intresse för kommunikation och journalistik. Linn har arbetat inom filmproduktion och skrivit en bok. På Stillerska undervisar Linn eleverna i journalistik, information och kommunikation.

linn.andersson@stillerska.se

———————————-

Engelsk- och religionslärare – Anton Jonsson
Anton är legitimerad gymnasielärare i Engelska och Religion, han är utbildad på Stockholms universitet. Anton har ett stort intresse för hur samhällsfrågor och religion påverkar ungdomslitteratur och populärkultur. På Stillerska undervisar Anton i engelska och religion.

anton.jonsson@stillerska.se

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Idrottslärare – Stefan Norén
Stefan har erfarenhet som elitidrottare inom friidrott och volleyboll. Han är utbildad idrottslärare på GIH och Bosön. På Stillerska undervisar Stefan i Idrott och hälsa samt håller i olika hälso- och friluftsdagar.

stefan.noren@stillerska.se

……………………….

Skolsköterska – Sofia Wahlman
Sofia är skolsköterska på Stillerska.
Vi är knutna till elevhälsan i Lidingö stad och har tillgång till kurator, skolläkare, specialpedagog  och skolpsykolog. Sofia kallar alla elever till hälsosamtal men du kan också kontakta henne vid behov.
Tel: 08-731 38 96  
sofia.wahlman@lidingo.se

——————————————————————————–

Skolkurator – Ilona Ellingsen-Nielsen
Ilona är skolkurator på Stillerska.
Hos henne kan eleverna få stödsamtal individuellt eller i grupp. Ilona har också olika föreläsningar på skolan.
Samtalstid bokas genom elevernas mentor.

ilona@inspiera.se