Utbildning i entreprenörskap

Två högskoleförberedande program inom Entreprenörskap med samhällsvetenskaplig profil.
Du startar företag inom digital media i år tre och arbetar med skarpa uppdrag.

Samhällsvetenskapsprogrammet – medier, information och kommunikation
Estetiska programmet – estetik och media

Samhällsvetenskapsprogrammet –
”Du utvecklar din kommunikativa kompetens för att kommunicera och marknadsföra inom digital media”

Estetiska programmet –
”Du utvecklar din kreativitet och tekniska kompetens i skapandet av film och digitala medier”

NÄTVERK OCH FRAMTIDA ARBETE – Under år tre skapar du ett nätverk utanför skolan och sammanställer din portfolio. Dessa utgör en god grund för fortsatt arbete inom digital media.

FORTSATTA STUDIER – Efter tre år hos oss har du möjlighet att studera vidare på högskola och universitet. Du blir behörig till alla utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, kultur, media och konst.