Lokaler, utrustning och lärare

Trivsamma lokaler
Stillerska filmgymnasiet ligger naturskönt vid Lidingö strand i AGA/Dalénumområdet. Skolan finns i ett varsamt renoverat K-märkt tvåvåningshus i tegel. Det är en kreativ miljö med många trivsamma elevutrymmen.


Filmproduktion
Vi arbetar i ny Macmiljö med de senaste programvarorna Adobe CC med Premiere för redigering. Vi har fem redigeringsrum där eleverna arbetar i grupp inom olika filmprojekt. Vid inspelningarna används professionella kameror. Eleverna har en bärbar Macbook Pro som pedagogiskt verktyg under hela studietiden.

Lärarna
Vi har erfarna och engagerade filmlärare med stor erfarenhet av att arbeta ute i filmbranschen.
Inom de teoretiska ämnena väver lärarna in film både i undervisning och uppgifter. Lärarna har gedigna utbildningar inom sitt ämnesområde och också inom film och konst.
Vi tar även in professionella filmmakare och skådespelare i undervisningen.