Lokaler, lärare och utrustning

Kreativ och inspirerande miljö
Stillerska ligger vid Lidingö strand i AGA/Dalénumområdet. Skolan inryms i ett varsamt renoverat hus från sekelskiftet. Det är en lugn miljö med många trivsamma elevutrymmen.
Lärare
Vi har erfarna och engagerade lärare. De flesta har lärarlegitimation. Filmlärarna har högskoleutbildning inom film.
I de teoretiska ämnena väver lärarna in media och film både i undervisning och uppgifter. Lärarna har gedigna utbildningar inom sitt ämnesområde och också inom film och konst.
Vi tar även in gästlärare i vissa kurser.

Medie- och Filmproduktion
Vi arbetar i Macmiljö med de senaste programvarorna Adobe CC för bildbehandling och redigering. Vi har fem redigeringsrum där eleverna arbetar i grupp inom olika kreativa projekt. Eleverna har en bärbar Macbook Pro som pedagogiskt verktyg.