Poängplan – Estetiska programmet

Högskoleförberedande program
Estetiska programmet ger en grundläggande högskolebehörighet och erbjuder samma kärnämnen som alla andra högskoleförberedande gymnasieprogram.