Stillerska är högskoleförberedande

Utbildningen på Stillerska är estetiska programmet och ger dig en bred högskolebehörighet och möjlighet att söka till olika utbildningar inom humaniora, juridik, teologi, beteendevetenskap, psykologi, samhällskunskap och inom olika ämneslärarutbildningar. Du har möjlighet att läsa matematik 2b och Engelska 7. Vill du arbeta efter dina tre år så kan du söka jobb som assistent eller praktikant inom manus, regi, filmfoto, ljud, ljus, scenografi, mask/kostym, redigering och grading. Det finns också flera eftergymnasiala film- och konstutbildningar som förbereder för högskola. Konstnärliga filmhögskolor som du på sikt kan söka till är:
STDH – stockholms dramatiska högskola www.stdh.se
Filmhögskolan i Göteborg www.akademivaland.gu
Den danske filmskola i Köpenhamn www.filmskolen.dk
Du kan också söka till Konstfack, Berghs och Beckmans om du är allmänt konstnärligt intresserad eller till Universitetet om du är intresserad av film och konst på ett mer teoretiskt plan.