Digital filmvisning den 3 juni kl.19 på youtube

Vi premiärvisar våra avgångselevers examensfilmer på Stillerskas youtube-kanal. Filmerna presenteras av filmskaparna. Programmet är ca en timme långt.https://www.youtube.com/user/StillerskaFilm