Digital media med samhällsvetenskaplig profil!

Vi erbjuder två högskoleförberedande program! Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation och Estetiska programmet inriktning estetik och media. Läs mer under utbildning.