Digital media med samhällsvetenskaplig profil!

Vi erbjuder högskoleförberedande gymnasieutbildning för dig som är intresserad av Digital media. Vi har två olika inriktningar.
Estetmedie med Film för youtube, TV och bio
Sammedie med Text för sociala medier.
Du får en bred högskolebehörighet som är samhällsvetenskapligt inriktad. Under sista året startar du ett företag inom medieproduktion och gör ditt examensarbete som visas på biograf eller som utställning. Vi arbetar i en fin sekelskiftesmiljö med stort fokus på kreativ utveckling.